Overbruggingskrediet

Wil je gebruik maken van een overbruggingskrediet of ben je benieuwd hoe dat in z’n werk gaat? Het is een krediet dat je kunt gebruiken op het moment dat je al een nieuwe woning wilt kopen, zonder dat je de oude van de hand hebt kunnen doen. Je zorgt er met het overbruggingskrediet dan voor dat je in de tussentijd voor de financiering van de twee woningen kunt zorgen, zonder dat je in de financiële moeilijkheden beland. Normaal gesproken kun je niet zomaar een dubbele hypotheek afsluiten, dankzij overbruggingskrediet kun je toch tijdelijk twee woningen financieren, gedurende een periode van 24 maanden waarin je de tijd hebt om de woning te verkopen.

Oud en nieuw huis overbruggen

Op het moment dat je een nieuw huis gaat kopen bestaat de kans dat je het oude huis nog niet verkocht hebt. Dat betekent dat je de maandlasten van je oude woning dient te blijven betalen, terwijl je daarnaast ook kosten voor je nieuwe woning dient te maken. Je kunt dan gebruik maken van het overbruggingskrediet, dat je kosteloos kunt aflossen op het moment dat je de oude woning verkocht hebt. Dat betekent dat je alvast zonder zorgen in je nieuwe woning kunt gaan wonen, om op je gemak de oude woning te verkopen. Zodra dit lukt kun je het overbruggingskrediet aflossen en betaal je nog uitsluitend de maandlasten voor de nieuwe woning.

Looptijd tot 24 maanden

De looptijd van het overbruggingskrediet bedraagt maximaal 24 maanden. Dat betekent dat je 2 jaar de tijd hebt om je oude woning te verkopen, vanaf het moment dat je de nieuwe woning koopt en je het overbruggingskrediet nodig hebt. Houd er rekening mee dat sommige banken het overbruggingskrediet maximaal 12 maanden aanbieden, het is verstandig om de verschillende aanbiedingen goed op een rij te zetten en na te gaan waar je het best terecht kunt. Met name wanneer je een woning hebt die zich niet zo gemakkelijk laat verkopen is het prettig wanneer je langere tijd gebruik kunt maken van het overbruggingskrediet.

Verschillende formules beschikbaar

Er zijn verschillende formules beschikbaar voor het overbruggingskrediet, waarmee je er op basis van je eigen voorkeur voor kunt zorgen dat je de overbruggingsperiode op een goede manier kunt financieren. We onderscheiden bijvoorbeeld het klassieke overbruggingskrediet en een light-variant van het overbruggingskrediet.

In het eerste geval kun je tot 100% van de marktwaarde van het oude huis lenen. Je betaalt de maandelijkse intresten op basis van het bedrag dat je hebt geleend, het is binnen een overbruggingskrediet niet nodig om aflossingen te doen. Verkoop je de oude woning? Dan kun je de opbrengst van die verkoop gebruiken om het overbruggingskrediet af te lossen, zodat alleen de nieuwe hypotheek nog over zal blijven. Wil je gebruik maken van een light-variant van het overbruggingskrediet? Dan kun je bijvoorbeeld 80% van de marktwaarde lenen. Je betaalt dan geen intresten over het overbruggingskrediet, maar je gebruikt de totale verkoopwaarde van de woning om het krediet vervolgens af te lossen. Op die manier kun je de maandelijkse lasten binnen het overbruggingskrediet beter drukken.

Geld sparen of lenen?

Geld sparen en geld lenen hebben beiden zo hun voor- en nadelen, het is verstandig om deze helder op een rij te zetten. Denk je na over sparen of is lenen aan de andere kant verleidelijk? Probeer na te gaan in hoeverre je de kans hebt om te sparen of hoe lenen beter in je behoeften voorziet. Wij zetten een aantal voordelen van sparen en lenen voor je op een rij, zodat je aan de hand daarvan zelf na kunt gaan welke van de twee voor jou het best past. Sparen of lenen, het is veelal een kwestie van persoonlijke situaties en voorkeuren.

Voordelen van sparen

Sparen biedt een aantal belangrijke voordelen, je krijgt bijvoorbeeld een rente over het bedrag dat je spaart. Besluit je om iedere maand te sparen? Je kunt gerust een maand overslaan, je bent aan niemand wat verplicht en heeft wat dat betreft de volledige vrijheid. Aan de andere kant kun je een aankoop pas doen op het moment dat je het gespaarde bedrag bij elkaar hebt.

Je hebt de keuze uit verschillende spaarrentes. Spaar je voor een bepaald doel dat nog jaren bij je verwijderd is of wil je het geld meteen kunnen opnemen wanneer je wat moois ziet? Des te meer je kiest voor het vastzetten van het geld, des te hoger over het algemeen de rente zal zijn die je ontvangt.

Voordelen van lenen

Welke voordelen heeft lenen aan de andere kant te bieden? Je kunt de aankoop doen wanneer je wilt, het is niet nodig om daar eerst voor te sparen. Wat dat betreft heb je de vrijheid om te kopen wat je wilt, op het moment dat je wilt. Houd er aan de andere kant rekening mee dat je rente betaalt over het bedrag dat je wilt lenen. De aankoop die je doet valt daardoor eigenlijk duurder uit dan deze daadwerkelijk is.

Je hebt de keuze uit verschillende kredieten, zoals een doorlopend krediet waaruit je geld op kunt nemen wanneer je het nodig hebt of een lening die je afsluit met een vaste looptijd en vaste aflossingen of aan de andere kant juist een persoonlijke lening. Wil je geld lenen? Dan is het van belang om op voorhand goed na te gaan of je de kosten nu en in de toekomst kunt blijven betalen. Is er sprake van lenen voor een verbouwing, dan zijn hier vaak lagere kosten aan verbonden.

De keuze tussen geld lenen of sparen hangt af van veel verschillende factoren. Gaat het je om een huishoudelijk apparaat dat je eigenlijk meteen nodig hebt of kun je nog wel even geduld opbrengen om er zelf voor te sparen? Wil je de komende maanden of jaren gebruiken om rente op te bouwen of bent je aan de andere kant bereid wat rente te betalen zodat je de aankoop nu al meteen kunt doen? Aan de hand daarvan kun je kiezen voor lenen of sparen. Zorg er in ieder geval voor dat je de tijd heeft wanneer je wilt gaan sparen en je de kosten kunt betalen wanneer je de voorkeur geeft aan het afsluiten van een lening.

Sociale lening

Wil je een sociale lening afsluiten? Houd er dan rekening mee dat je te maken hebt met een aantal belangrijke voorwaarden. Deze hebben betrekking op je inkomen, de woning die je wilt betrekken en de verkoopwaarde daarvan. Tenslotte zijn er nog een aantal aanvullende voorwaarden voor de sociale lening, wij zetten ze voor je op een rij.

Inkomen en de sociale lening

Wanneer je een sociale lening wilt aanvragen is het in ieder geval van belang dat je inkomen minimaal €10.000 per jaar bedraagt. Daarnaast mag je de vastgestelde maximumgrenzen niet overschrijden. Het maximuminkomen wordt vastgesteld op basis van de gezinssamenstelling en de ligging van de woning of het appartement.

Is de woning of het appartement niet gelegen in een kernstad? Dan mag je maximaal €35.767 per jaar verdienen. Indien je een ernstig gehandicapt kind hebt mag het inkomen wat hoger liggen. Ligt de woning wel in een kernstad of in de Vlaamse rand rond Brussel? Dan mag je maximaal €37.470 per jaar verdienen, je inkomen mag dan wat hoger zijn wanneer je een sociale lening wilt aanvragen.

Voorwaarden aan de woning

Daarnaast worden er voorwaarden gesteld aan de woning die je wilt betrekken. Deze dient bijvoorbeeld in het Vlaams Gewest te liggen en hoofdzakelijk bestemd te zijn voor bewoning. Bovendien dient de woning te beantwoorden aan de veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen die daarvoor gelden. Tenslotte dient de woning tijdens de gehele duur van de sociale lening bewoond te worden door de ontlener en is het niet toegestaan de woning te verhuren aan iemand anders.

Verkoopwaarde van de woning

Indien je een sociale lening wilt aanvragen dien je er bovendien rekening mee te houden dat de waarde van de woning op basis van het aantal inwonenden gebonden is aan maximumgrenzen. Alleenstaanden mogen een woning kopen van maximaal €204.400, bij anderen in de woning mag de waarde maximaal €245.600 bedragen. De bedragen voor woningen in een kernstad of in de Vlaamse rand rond Bussel liggen net wat hoger, het gaat dan om €224.900 en €270.100. Bij kleine kinderen mag de waarde van de woning nog wat hoger liggen, zodat staters meer mogelijkheden hebben op basis van de sociale lening die zij kunnen aanvragen om een krediet af te sluiten.

Andere voorwaarden sociale lening

Er gelden daarnaast nog enkele aanvullende voorwaarden voor een ieder die een sociale lening wil afsluiten. Het is bijvoorbeeld van belang dat de ontlener volledig eigenaar wordt van de woning en dat de ontlener voldoende solvabel is om de sociale lening af te kunnen betalen. Na het betalen van de kosten voor het krediet is het daarnaast van belang dat hij of zij in staat is om in de behoeften van het gezin te kunnen voldoen. Verder is het noodzakelijk om enkele eigen middelen in te brengen, het is bijvoorbeeld niet mogelijk om de kosten voor de notaris mee te lenen. Een ieder die aan deze voorwaarden voldoet heeft de mogelijkheid om een sociale lening af te sluiten.

Kredieten groeperen

Wil je kredieten groeperen of ben je benieuwd naar de voordelen daarvan? Dit is in een aantal verschillende gevallen interessant, bijvoorbeeld wanneer je de kosten wilt drukken of je ervoor wil zorgen dat je de looptijd van het krediet kunt verlengen. Heb je verschillende kredieten openstaan, zoals een lening op een tweedehands wagen, koop op afbetaling een een kredietopening via een kredietkaart? De kans is groot dat je het overzicht gemakkelijk verliest. Welke bedragen staan er nog open, hoeveel rente betaal je eigenlijk en wat is de resterende looptijd voor de kredieten? Je kunt de kredieten groeperen om daar een beter overzicht over te krijgen en te voorkomen dat je op een bepaald moment een betaling mist.

Enkel contactpunt voor kredieten

Je kunt de kredieten groeperen zodat je een enkel contactpunt hebt voor de verschillende kredieten. Je zorgt er daarmee voor dat je goed weet wie je aan kunt spreken wanneer je een vraag hebt. Daarnaast is het goed duidelijk naar welke rekening je aflossingen dient over te maken en krijg je een helder overzicht van het totale bedrag dat je nog open hebt staan. Wat dat betreft is het de moeite waard om na te gaan in hoeverre je kredieten kunt groeperen.

Wil je kredieten groeperen en ben je benieuwd hoe dat in z’n werk gaat? In principe sluit je een nieuw krediet af, waarmee je de financiële middelen vrijmaakt om de andere kredieten af te lossen. Zorg er wat dat betreft voor dat je de vrijheid hebt om die kredieten in één keer af te lossen. Is dat niet het geval? Bereken dan een eventuele boete die je dient te betalen. Je kunt in die gevallen alsnog de kredieten groeperen, bijvoorbeeld wanneer de besparingen groter uitpakken of je veel waarde hecht aan de helderheid en het overzicht.

Looptijd verlengen

Wil je de looptijd verlengen? Ook dan is het de moeite waard om na te gaan of je kredieten kunt groeperen. Je zorgt er daarmee voor dat je een nieuw krediet aan kunt gaan, bijvoorbeeld een autolening, waarvoor je bijvoorbeeld een looptijd van 120 maanden af kunt spreken. Dat betekent dat je 10 jaar de tijd hebt om het krediet terug te betalen, op basis van een lager bedrag per maand. Betaal je nu honderden euro’s per maand en wil je die kosten graag wat verder drukken? Door de looptijd te verlengen nemen de maandlasten af, een ander voordeel van het groeperen van de kredieten.

Vaste rentevoet afspreken

Tenslotte kun je de kredieten groeperen en een vaste rentevoet afspreken, zodat je voor de komende maanden of jaren zeker weet dat de kosten niet te ver op zullen lopen. In plaats daarvan kun je de kosten per maand op voorhand berekenen, zodat je goed weet waar je aan toe bent. Het groeperen van kredieten heeft wat dat betreft verschillende voordelen. Je kunt online berekenen wat het groeperen van kredieten je op kan leveren, door een lening simulatie te maken voor het bedrag dat je nodig hebt om de andere leningen af te betalen.

Accordeonlening

Denk je na over een accordeonlening? Het is een speciale variant van hypotheken, die het mogelijk maakt om de kosten gedurende de verschillende maanden zoveel mogelijk gelijk te houden. Zoek je naar zekerheid en ben je bereid in ruil daarvoor wat langer af te betalen? Een accordeonlening vormt in dat geval wellicht een goede keuze. Het is een krediet met een variabele rentevoet, waarbij je de looptijd op een ‘rekbare’ wijze kunt laten vaststellen. Dat betekent dat je met een accordeonlening mogelijk langer of korter af dient te betalen, maar dat daar een vast bedrag per maand aan maandlasten tegenover staat.

Maandelijks hetzelfde bedrag

Je betaalt maandelijks iedere keer hetzelfde bedrag, op het moment dat je een accordeonlening afsluit. De rentevoet wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld en is dan steeds 1 jaar geldig. Jaarlijks bekijkt de bank de evolutie van de rente op de lange termijn, om aan de hand daarvan na te gaan of er een aanpassing nodig is. Vervolgens heeft die aanpassing geen invloed op de bedragen die je per maand betaalt. Indien de rentevoet oploopt betekent dit niet dat de maandlasten omhoog gaan, in plaats daarvan blijf je gewoon wat langer afbetalingen doen om het volledige bedrag te voldoen.

De accordeonlening zorgt er wat dat betreft voor dat je tijdens de looptijd van het krediet steeds hetzelfde bedrag per maand betaalt. Je weet goed waar je aan toe bent, de looptijd wordt aangepast wanneer de rente daalt of juist stijgt. Daalt de rente? Dan wordt de looptijd van het krediet korter, terwijl de bank die verlengt op het moment dat de rente oploopt. Je kunt de accordeonlening gebruiken wanneer je een bepaald inkomen per maand hebt en je op basis daarvan voor een krediet wilt zorgen dat je maximaal kunt betalen.

Maximaal 5 jaar langer afbetalen

Uiteraard zitten er grenzen aan de accordeonlening, het is verstandig om je goed voor te laten lichten over de voorwaarden. De bank mag de looptijd maximaal met 5 jaar verlengen, op basis van de ontwikkelingen van de rente. Dat betekent dat je maximaal 5 jaar langer af dient te lossen, een periode van 60 maanden. Daar staat aan de andere kant tegenover dat je je geen zorgen hoeft te maken over de hoogte van het maandbedrag. Binnen de accordeonlening blijft het maandbedrag altijd gelijk, zelfs op het moment dat de variabele rentevoet op begint te lopen.

Wat dat betreft maak je met de accordeonlening gebruik van een variabele rente, zonder dat je het risico loopt dat de maandlasten ineens flink op beginnen te lopen. De accordeonlening is vooral voordelig op het moment dat je verwacht dat de rente gaat dalen of dat die langere tijd laag blijft. Loopt de rente onverhoopt op? Dan dien je langer af te lossen, wat betekent dat je de lening minder snel hebt afgelost. Aan de andere kant kan dit sneller verlopen wanneer de rente daalt. De maandlasten binnen de accordeonlening blijven ook in dat geval gelijk, al heb je minder maanden nodig om het totale bedrag netjes af te lossen.

Minilening

Wil je gebruik maken van een minilening, of ben je benieuwd waar je rekening mee dient te houden? Het vormt een mogelijkheid om geld te lenen buiten de bank om, het is niet nodig om een regulier krediet aan te vragen. In plaats daarvan zorg je er eenvoudig voor dat je een paar honderd euro kunt lenen, die je vervolgens binnen 2 – 3 weken weer terug zal betalen. Zorg er bij de aanvraag van een minilening daarom altijd voor dat je op voorhand goed weet hoe je het geleende bedrag weer zal aflossen, zodat je na de korte looptijd niet in de problemen komt.

Je kunt met een minilening heel snel geld lenen, indien je er al eerder een krediet hebt afgenomen kan het zelfs binnen 10 minuten geregeld zijn. Het is in ieder geval van belang om over een vast inkomen te beschikken, je kunt op basis daarvan een minilening aanvragen en ontvangen. Over het bedrag dat je leent betaal je uiteraard een rentevergoeding, maar let daarnaast ook op eventuele aanvullende kosten. Je kunt gewoon online een minilening aanvragen, indien je dat voor het eerst doet kun je binnen enkele uren tot een dag het geld op je rekening verwachten.

Snel geld lenen met minilening

Wil je snel geld lenen en wil je daarvoor gebruik maken van een minilening, of ben je benieuwd hoe dat in z’n werk gaat? Je kunt online een aanvraag doen, de geldverstrekker zal nagaan of je er al eerder een minilening hebt aangevraagd, of dat je een nieuwe klant bent. Heb je er nog niet eerder geld geleend? Dan dien je uiteraard een aantal gegevens door te geven, om aan te geven wie je bent en welk bedrag je graag wilt lenen om bijvoorbeeld de boodschappen of een reparatie aan je auto te betalen. Omdat hierbij van geld lenen zonder bank geen sprake is zal het over het algemeen ook wat sneller verlopen.

Je kunt de minilening op een aantal verschillende manieren gebruiken, het gaat altijd om maximaal een paar honderd euro. Je zal dit geld lenen voor een korte tijd, over het algemeen is er sprake van een looptijd van 2 – 3 weken. Na die termijn betaal je het bedrag dat je hebt geleend via de minilening weer terug. Er is geen sprake van een reguliere lening, de geldverstrekker zal dan ook geen uitgebreid onderzoek doen naar je kredietwaardigheid. Dit betekent tevens dat je geen reguliere lening afsluit, na het terugbetalen van een minilening is daar in de administratie niets meer van terug te vinden. Voor deze lening wordt er vaak ook geen beroep op de CKP check gedaan door verstrekkers, dus dat verhoogt de kans op een lening. Wel wordt er geregeld gebruik gemaakt van een eigen kredietscore waarop dan de beoordeling wordt gebaseerd.

Vast inkomen

Wil je gebruik maken van een minilening? Dan dien je in ieder geval over voldoende vast inkomen te beschikken. Je inkomen dient voldoende hoog te zijn om het geleende bedrag weer terug te betalen en het dient te gaan om een vaste bron. Ben je werkzaam als zelfstandige of ben je nog student en krijg je daarom zo nu en dan bedragen uitgekeerd, bijvoorbeeld als je een mooie opdracht achter de rug hebt? Je kunt op basis van dat variabele inkomen helaas geen gebruik maken van een minilening, je hebt daar een vaste bron van inkomsten voor nodig.

Heb je een vaste baan of een uitkering en krijg je iedere maand een bepaald bedrag overgemaakt naar je rekening? Dat biedt voldoende basis om een minilening af te sluiten, mits het bedrag hoog genoeg is. Dit biedt je tevens de mogelijkheid om het geleende geld terug te betalen op het moment dat je salaris ontvangt. Je zorgt er op die manier voor dat je op voorhand al een goed plan hebt om de minilening weer af te betalen. Je voorkomt daarmee dat je eventuele schulden opbouwt, die je na verloop van tijd zelf niet zomaar meer terug kunt betalen. Met de minilening kun je dus snel geld lenen, maar terugbetalen dient al bijna even snel te gebeuren bij deze lening.

Minilening rente en overige kosten

Op het moment dat je een minilening wilt afsluiten is het de moeite waard om goed te kijken naar de kosten die hierbij komen kijken. Ben je op de hoogte van de rente die je betaalt en weet je bijvoorbeeld of er sprake is van aanvullende kosten? Door hier vooraf goed naar te kijken kom je achteraf niet voor vervelende verassingen te staan en kun je bijvoorbeeld de totale kosten voor het krediet bij geldverstrekkers onderling met elkaar vergelijken. Qua rente betaal je waarschijnlijk maar een paar euro, aangezien je een minilening afsluit voor een relatief klein bedrag van maximaal een paar honderd euro. Je kunt ook de leningen vergelijken met elkaar om te zien wat de laagste rente op zal leveren.

Kijk onder andere na of je voor een borgstelling dient te zorgen om de minilening af te kunnen sluiten, of dat je mogelijk alleen het bedrag krijgt uitgekeerd na inhouding van kosten. Je dient dan wellicht een iets hoger bedrag aan te vragen, om de rekening die je voor je hebt liggen te voldoen. Door hier op voorhand goed naar te kijken kun je optimaal gebruik maken van de minilening die er beschikbaar is. Je komt niet voor verrassingen te staan, zodat je het geld kunt lenen dat je nodig hebt en je vervolgens het geleende bedrag weer kunt terugbetalen. Er zal geen sprake van goedkoop lenen zijn op het moment dat je een betalingsachterstand oploopt, dus probeer hier goed voor te waken dat dit je niet overkomt.

Online minilening aanvragen

Wil je gebruik maken van een minilening – en dus snel geld lenen zonder bank – en ben je benieuwd hoe de aanvraag in z’n werk gaat? Het is voldoende om online aan te geven welk bedrag je graag zou willen ontvangen. Je dient de geldverstrekker vervolgens aan te geven wat je vaste inkomen is. Door dit vervolgens aan te tonen kun je de geldverstrekker de zekerheid bieden dat je het geleende bedrag ook weer netjes terug kunt betalen. De geldverstrekker zal je het bedrag van de minilening overmaken, zodat je dit op je rekening hebt staan en je het kunt gebruiken voor de aankoop die je wilt doen.

Vervolgens kun je 2 – 3 weken gebruik maken van de minilening, afhankelijk van de looptijd die er geldt. Voor het verstrijken van de looptijd dien je het bedrag weer terug over te maken naar de geldverstrekker. Slaag je daar op tijd in? Dan heb je de minilening netjes terugbetaald en is er niets aan de hand. Je hebt een volgende keer dan opnieuw de mogelijkheid om er geld te lenen. Uiteraard zijn je gegevens al bekend, waardoor je de minilening tegen die tijd kunt gebruiken om binnen 10 minuten geld te lenen zonder dat je daar een bank voor nodig hebt.

Renovatielening

Wil je gebruik maken van een renovatielening of ben je benieuwd naar de mogelijkheden op dat gebied? Je kunt het krediet voor een aantal verschillende zaken gebruiken, om je woning te verbeteren of deze daar waar nodig te herstellen. Vanuit de overheid geldt er een subsidie voor de renovatielening, waardoor je kunt rekenen op een scherpe rente. Dit betekent dat je lage kosten voor de renovatielening betaalt, terwijl je er aan de andere kant voor kunt zorgen dat je een grote ingreep kunt financieren.

Uiteraard vertellen we je hier graag meer over de renovatielening, zodat je weet hoe je daar gebruik van kunt maken en hoe je ervoor zorgt dat je een lage rente betaalt. Het voordeel hiervan is dat de kosten over de looptijd nauwelijks op zullen lopen. Je kunt de lening in een aantal jaren aflossen en er met de renovatielening op die manier voor zorgen dat je de kosten voor de ingreep als het ware kunt spreiden. Je kunt online een renovatielening berekenen en vervolgens aanvragen, zodat je daar gebruik van kunt maken op het moment dat je bijvoorbeeld je woning wilt herstellen.

Voordelige renovatielening

De renovatielening vormt een voordelig krediet, dankzij de subsidie vanuit de overheid die er beschikbaar is. Deze zorgt ervoor dat je een lage rente betaalt, zonder dat dit aan de andere kant betekent dat je aan allerlei aanvullende voorwaarden dient te voldoen. Het is in plaats daarvan voldoende om aan te geven welke renovatie(s) je uit wilt laten voeren. Wil je er bijvoorbeeld voor zorgen dat de isolatie in je woning toeneemt, of wil je ervoor zorgen dat je op een meer zuinige manier met energie om kunt gaan? Op het moment dat je de renovatielening gebruikt om je woning te verbeteren wil de overheid daar graag aan meebetalen. Met een renovatielening kan er eventueel ook sprake van geld lenen zonder bank zijn, maar dit hangt af van de keuze voor een geldverstrekker. Een lening voor het renoveren van je woning kan ook prima naar een lening voor de hypotheek af worden gesloten.

De renovatielening is ervoor bedoeld om de woningen in België verder te verbeteren en om ervoor te zorgen dat je uiteindelijk minder energie zal verbruiken of je gebruik maakt van meer hoogwaardige en duurzame materialen. Wat dat betreft vormt de ondersteuning van de renovatielening door de overheid een vorm van investeren, waar je heel eenvoudig van kunt profiteren. Je kunt de renovatielening gebruiken om de kosten voor een renovatie te dekken, op het moment dat je daar zelf het geld niet voor beschikbaar hebt of je je spaargeld liever op een andere manier wilt gebruiken.

Lage rente voor lening

Het grootste voordeel van de renovatielening is natuurlijk de lage rente die je betaalt, dit zorgt ervoor dat je weinig kosten hoeft te maken om het geld te kunnen lenen. Zou je een reguliere lening aanvragen voor een verbouwing of een renovatie van je woning? Dan is de kans groot dat je een behoorlijke rente betaalt, waardoor de extra kosten over de loop der jaren flink op kunnen lopen. Hier is bij een renovatielening geen sprake van, je kunt rekenen op een lage rente waardoor de extra kosten beperkt blijven. Snel geld lenen zit er overigens niet in, omdat er eerst goed zal worden gekeken naar je leendoel.

Uiteraard ontvangt de bank aan de andere kant wel de volledige rente, het is de overheid die ervoor zorgt dat de banken de renovatielening willen aanbieden. Je betaalt zelf een lage rente voor geleende het geld, omdat de overheid aan de andere kant bijdraagt en zorgt voor een belangrijke vorm van subsidie. Dit betekent dat je een renovatielening aan kunt vragen op het moment dat je een ingreep in je woning wilt doen, terwijl je daar aan de andere kant het geld nog niet voor beschikbaar hebt. Bovendien kun je de besparingen op bijvoorbeeld energiekosten gebruiken om de rentebetalingen gedurende de looptijd te doen, zodat het je netto helemaal niets hoeft te kosten. Je kunt dus kiezen voor een groene lening voor je verbouwing om extra goedkoop uit te zijn.

Renovatielening berekenen

Wil je nagaan wat het je kost om gebruik te maken van een renovatielening, of ben je benieuwd welk bedrag je maximaal kunt lenen? Je kunt online eenvoudig berekenen hoe groot de renovatielening is die je kunt aanvragen, bijvoorbeeld op basis van je inkomen. Je kunt op die manier nagaan of het haalbaar is om je woning te renoveren, of dat je daar bijvoorbeeld ook spaargeld voor nodig zal hebben. Je kunt de renovatielening heel eenvoudig online berekenen, binnen een paar minuten weet je precies waar je aan toe bent en wat je kunt aanvragen.

Wil je weten wat je maximaal kunt lenen of ben je benieuwd hoe de banken dat berekenen? Dit hangt onder andere af van het inkomen dat je hebt, of de besparing waar je voor kunt zorgen. Het is voor de geldverstrekker uiteraard van belang dat je de mogelijkheid hebt om de renovatielening weer netjes terug te betalen, terwijl je daarnaast ook de rente betaalt. De rente is laag en de looptijd is ruim, al betekent dat aan de andere kant natuurlijk niet dat er helemaal geen kosten verbonden zijn aan de renovatielening die je kunt afsluiten.

Renovatielening aanvragen

Wil je graag gebruik maken van de renovatielening, bijvoorbeeld omdat je plannen hebt je woning ingrijpend te verbeteren? Je kunt online een aanvraag doen voor de renovatielening, onder andere door aan te geven wat je van plan bent en welk bedrag je daarvoor nodig denkt te hebben. Het is de moeite waard om ook alvast aan te geven welk bedrag je maandelijks kunt gaan besparen, bijvoorbeeld dankzij een betere isolatie van de woning. Dit draagt bij aan het beperken van het risico voor de bank, omdat je dankzij die besparing meer mogelijkheden krijgt om de renovatielening af te lossen en de rente netjes te betalen.

Je kunt de renovatielening gewoon online aanvragen, je hoeft daar de deur niet voor uit. Wil de bank je het geld inderdaad toekennen, zodat je er gebruik van kunt maken om je woning te verbeteren? Je zal een aantal documenten moeten toesturen, zoals de facturen van de werkzaamheden om aan te tonen dat je het geld voor je woning hebt gebruikt. Op die manier kun je gebruik maken van de renovatielening en zorg je ervoor dat je voordelig geld kunt lenen om je woning op een ingrijpende wijze te verbeteren.

Dringend geld nodig

Heb je dringend geld nodig en ben je benieuwd hoe je daar zo snel mogelijk aan kunt komen? Op het moment dat je dringend geld nodig hebt is het in ieder geval de moeite waard om rustig na te denken over je mogelijkheden en het bedrag waar je gebruik van wenst te maken. Heb je voldoende aan een paar honderd euro, of is het bijvoorbeeld van belang dat je enkele duizenden euro’s tot je beschikking krijgt? Aan de hand daarvan kun je vervolgens bepalen hoe je zo snel mogelijk aan het geld kunt komen.

Heb je dringend geld nodig en wil je bijvoorbeeld snel online geld lenen, of wil je er via een minilening voor zorgen dat je een paar honderd euro kunt lenen? Je kunt een krediet afsluiten bij vrienden, mits je ervoor zorgt dat je het bedrag dat je leent ook achteraf weer netjes terug kunt betalen. Op die manier kun je aan extra geld komen wanneer je dringend geld nodig hebt. Let onder andere goed op de eventuele rentevergoeding die je betaalt, met name wanneer je snel geld wilt lenen kan deze oplopen.

Dringend geld nodig, dus snel geld lenen

Wil je snel geld lenen omdat je dringend geld nodig hebt en wil je je daarvoor richten tot de bank, of wil je juist geld lenen zonder bank? Houd er rekening mee dat het over het algemeen enkele dagen zal duren, voordat je het geld op je rekening zal krijgen. Dat heeft te maken met het feit dat de bank na wenst te gaan of je voldoende kredietwaardig bent, ook als je voor geld lenen zonder bank via de aanbieders op Snelgeldlenenzonderbank.be kiest kan het even duren. Dat betekent dat de bank nagaat of je de mogelijkheid hebt om het geld te lenen en dat weer netjes terug te betalen. Heb je dringend geld nodig en wil je daar zo snel mogelijk voor zorgen? Dan is dit wellicht niet de beste weg, want van snel geld lenen is niet echt sprake.

Je kunt bij de bank aangeven dat je dringend geld nodig hebt, al zal dat over het algemeen niet bijdragen aan je mogelijkheden tot geld lenen. De bank probeert het risico in te schatten en ziet eventuele geldnood als een teken aan de wand dat het risico groot is. Wat dat betreft kun je de bank beter niet vertellen dat je dringend geld nodig hebt, je kunt beter afwachten of je het krediet krijgt. Indien je het geld toch sneller nodig hebt is het verstandiger om op zoek te gaan naar alternatieve geldbronnen.

Paar honderd euro lenen

Heb je bijvoorbeeld dringend geld nodig en wil je een paar honderd euro lenen? Daarvoor kun je gebruik maken van een minilening, of zelfs van meerdere minileningen. Je zorgt er op die manier voor dat je gedurende 2 – 3 weken een bedrag van maximaal een paar honderd euro kunt lenen. Gaat het om een relatief klein bedrag, bijvoorbeeld om de boodschappen te betalen tot je binnenkort je salaris weer ontvangt? Heb je dringend geld nodig omdat er een huishoudelijk apparaat kapot is of omdat je een reparatie voor de auto dient te betalen? Je kunt dan gebruik maken van de mogelijkheden om tijdelijk wat geld te lenen. Over het algemeen is er dan ook sprake van geld lenen zonder bank en kun je ook snel geld lenen.

Met name wanneer je dringend geld nodig hebt is dat een uitkomst, aangezien het niet nodig is om een officiële overeenkomst met de bank aan te gaan. In plaats daarvan zorg je ervoor dat je duidelijkheid verschaft over het vaste inkomen dat je verdient en het bedrag dat je graag zou willen lenen en kun je dus prima geld lenen zonder bank. Is het inkomen voldoende hoog om het geleende bedrag vlot af te lossen? Dan kun je een paar honderd euro lenen, ook op het moment dat je dringend geld nodig hebt. Op die manier biedt het wellicht een goede uitkomst, maar kijk natuurlijk altijd goed naar de rente en eventuele andere bijkomende kosten. Heb je een kredietkaart? Dan kun je ook iets kopen met je kredietkaart, waarna je later de schuld weer voldoet. Dit is wellicht nog een van de betere opties wanneer er snel geld nodig is.

Krediet bij vrienden als je dringend geld nodig hebt

Heb je dringend geld nodig en kan de bank of een verstrekker van minileningen je er helaas niet bij helpen en is dus zelfs geld lenen zonder bank op deze wijze niet mogelijk? Dan is het de moeite waard om bij vrienden aan te kloppen, mits je een goed plan hebt om het geleende geld ook weer terug te betalen. Wil je er bijvoorbeeld voor zorgen dat je de vakantie kunt betalen of je op dit moment voor de reparatie van je scooter kunt zorgen? Je kunt vrienden aangeven dat je dringend geld nodig hebt en dat je binnenkort pas je salaris of een uitkering ontvangt.

Zorg ervoor dat je zelfs wanneer je dringend geld nodig hebt redelijk blijft naar je vrienden en je het geleende geld bij voorkeur op papier zet. Op die manier is het achteraf goed duidelijk wat je geleend hebt en wat je terug dient te betalen. Dit betekent dat er achteraf geen problemen zullen ontstaan. Heb je in de toekomst nog eens dringend geld nodig? Dan kun je waarschijnlijk weer gewoon bij je vrienden aankloppen. Op die manier kun je hier ook in de toekomst gebruik van maken en zorgen jullie ervoor dat jullie elkaar financieel goed kunnen helpen.

Dringend geld nodig en lening aflossen

Heb je dringend geld nodig en heb je een manier gevonden om daar de beschikking over te krijgen? Zorg er in ieder geval voor dat je op voorhand al goed weet hoe je het bedrag weer af zal lossen, op het moment dat je daar de beschikking over hebt. Door hier op voorhand al over na te denken kom je na verloop van tijd niet in de problemen. Heb je dringend geld nodig en heb je nog geen goed plan om het geleende bedrag ook daadwerkelijk weer terug te betalen? Dan is het waarschijnlijk onverstandig om het geld in eerste instantie te lenen.

Heb je dringend geld nodig en gaat het om een klein bedrag? Zelfs in die gevallen is het van belang om voor jezelf na te gaan of je op een andere manier zelf aan geld kunt komen en hoe je de eventuele lening af zou betalen. Het zijn juist de kleine bedragen die vaak tot problemen leiden, omdat veel mensen ze niet voldoende serieus nemen. Wanneer je dringend geld nodig hebt is het van belang om daar kritisch naar te kijken, zodat je daar op de juiste manier gebruik van kunt maken en je het geleende bedrag weer netjes af kunt lossen.

Persoonlijke lening

Wil je gebruik maken van een persoonlijke lening, of ben je benieuwd naar de voordelen van dit type krediet? Het is een consumptief krediet, wat betekent dat je het in kunt zetten voor bijvoorbeeld de aanschaf van een nieuwe auto of de aankoop van een nieuwe keuken. Op het moment dat je een persoonlijke lening afsluit is het de moeite waard om goed na te gaan welk bedrag je exact nodig hebt. Je leent het bedrag in één keer, zodat je de aankoop kunt doen om daar als het ware achteraf voor te sparen.

De persoonlijke lening heeft een aantal voordelen te bieden. Het krediet zorgt bijvoorbeeld voor een grote mate van duidelijkheid en transparantie. Aan de andere kant heb je minder flexibiliteit met betrekking tot het boetevrij aflossen. Je kunt online op voorhand een persoonlijke lening berekenen en deze bijvoorbeeld vergelijken met de doorlopende kredieten die er beschikbaar zijn. Heb je het idee dat de persoonlijke lening het best voor je geschikt is? Dan kun je het krediet online afsluiten en heb je de mogelijkheid om daar voordelig gebruik van te maken. En wil je snel geld lenen zonder bank, dan zijn hier ook online voldoende aanbieders voor te vinden, zodat je hier zelf vrij in bent om te kiezen.

Duidelijkheid en transparantie bij persoonlijke lening

De persoonlijke lening zorgt allereerst voor een grote mate van duidelijkheid en transparantie, je zorgt er daarmee voor dat je goed weet waar je aan toe bent. Wil je er op voorhand bijvoorbeeld voor zorgen dat je goed weet wat de totale kosten van het krediet zullen zijn en wat je per maand aan rente en aflossing zal betalen? Je kunt de persoonlijke lening vooraf al volledig berekenen, dankzij de hoge mate van transparantie. Bovendien staat de rente vast, waardoor je ook daar geen omkijken naar hebt op het moment dat je eenmaal gebruik maakt van een persoonlijke lening.

Aan de andere kant brengt de persoonlijke lening ook wel een nadeel met zich mee. Je bent minder flexibel dan met bijvoorbeeld een doorlopend krediet. Dat heeft te maken met het feit dat je niet zomaar boetevrij kunt aflossen. Daarnaast kun je de bedragen die je hebt afgelost niet opnieuw opnemen, de persoonlijke lening is een eenmalig krediet dat je kunt gebruiken voor de financiering van een grote aankoop. Het is bij het afsluiten van een persoonlijke lening daarom onder andere van belang dat je goed weet wat je ermee aan wilt kopen en welk bedrag je daar, naast eventueel eigen spaargeld, voor nodig hebt.

Persoonlijke lening berekenen

Je kunt op voorhand een persoonlijke lening berekenen, zodat je eenvoudig na kunt gaan wat de kosten over de gehele looptijd zullen zijn. Wat betaal je tijdens de eerste maanden en hoe nemen de kosten af op het moment dat je hier al een paar jaar gebruik van maakt? Dit zijn vragen waar je met een berekening van de persoonlijke lening een antwoord op kunt krijgen, zodat je een goed beeld krijgt van wat je kunt verwachten. Je komt met de persoonlijke lening in ieder geval niet voor verrassingen te staan, aangezien ook de rente vaststaat en deze dus niet ineens op kan lopen.

Uiteraard kun je de persoonlijke lening heel eenvoudig vooraf berekenen, je hebt daar geen financiële kennis voor nodig. Het is voldoende om aan te geven welk bedrag je wilt lenen, wat de rente zal zijn en hoe lang de looptijd is. Aan de hand van die 3 elementen heb je de kans om de persoonlijke lening te berekenen. Je kunt nagaan wat de kosten per maand zullen zijn, welke bedragen je per maand zal aflossen en hoe hoog de totale kosten voor het krediet uiteindelijk zullen oplopen.

Doorlopend krediet

De persoonlijke lening is een alternatief voor het doorlopend krediet, waardoor het in ieder geval de moeite waard is om ook dat type lening goed te bekijken. Ben je op zoek naar een groot geldbedrag om een aankoop te kunnen financieren? Dan vormt de persoonlijke lening inderdaad een goede keuze. Ben je aan de andere kant op zoek naar een mogelijkheid tot wat meer geld achter de hand, waar je gebruik van kunt maken op het moment dat je deze nodig hebt? Dan kun je wellicht beter gebruik maken van een doorlopend krediet, het is de moeite waard om de beide varianten goed met elkaar te vergelijken. Op die manier kan het ook tot een goedkope lening leiden.

De persoonlijke lening biedt je een grote mate van helderheid en duidelijkheid, naast een vaste rente die tijdens de looptijd niet meer zal veranderen. De rente bij een doorlopend krediet kan stijgen of dalen, hier staat tegenover dat je de mogelijkheid hebt om onbeperkt boetevrij af te lossen en dat je bedragen die je hebt afgelost ook weer opnieuw op kunt nemen. Weet je nog niet precies hoeveel geld je de komende tijd nodig hebt? In tegenstelling tot bij de persoonlijke lening betaal je bij het doorlopend krediet alleen rente over het bedrag dat je daadwerkelijk hebt opgenomen.

Persoonlijke lening afsluiten

Wil je een persoonlijke lening afsluiten of deze online berekenen om na te gaan wat de kosten zullen zijn op het moment dat je besluit daar gebruik van te maken? Je kunt online een berekening maken of direct een aanvraag doen, bijvoorbeeld op het moment dat je goed weet wat je wenst te lenen. Zorg er uiteraard voor dat je voldoende inkomen tot je beschikking hebt om het geld te lenen. Je kunt immers alleen een persoonlijke lening afsluiten op het moment dat je de mogelijkheid hebt om het geld dat je leent ook weer netjes terug te betalen.

Benieuwd hoe het werkt op het moment dat je een persoonlijke lening aanvraagt? Je kunt online een aanvraag doen, de bank zal vervolgens beoordelen aan de hand van criteria of je op basis van je inkomen en je kredietwaardigheid de mogelijkheid hebt om het geld te lenen. Blijkt dat het geval te zijn? Dan dien je een aantal papieren in te vullen en documenten op te sturen, zodat je de lening kunt laten uitbetalen op je rekening. Je ontvangt dan het geld van de persoonlijke lening, zodat je de aankoop kunt doen die je wenst en je bijvoorbeeld weg kunt rijden in de auto die je al langere tijd op het oog hebt.

Lening berekenen

Wil je een lening berekenen en ben je benieuwd hoe je dat het best aan kunt pakken, of wil je ervoor zorgen dat je nagaat wat je maandelijks maximaal op kunt brengen? Je kunt online je lening berekenen, op basis van bijvoorbeeld het bruto inkomen dat je verdient. Je zorgt er op die manier voor dat je na kunt gaan wat je maximaal kunt financieren. Heb je een nieuwe auto op het oog of wil je een keuken financieren en daarvoor een lening berekenen? Het is de moeite waard om bijvoorbeeld goed te kijken naar de rente en de looptijd.

Je kunt online een lening berekenen aan de hand van de rente en de looptijd. Wat is de rentevergoeding die je dient te betalen en hoe lang is de looptijd van het krediet? Je kunt aan de hand daarvan de kosten per maand berekenen, zodat je een goed beeld krijgt van de lening. Vervolgens kun je leningen vergelijken. Wat dat betreft is het online berekenen van een lening altijd een goed idee. Bovendien kun je binnen enkele minuten een lening berekenen, zodat je direct het inzicht hebt waar je naar op zoek bent. Ook voor snel geld lenen kun je dus prima een berekening van de lening maken, alvorens een aanvraag te doen.

Rente en de looptijd

Wil je een lening berekenen en dus ook het maximaal te lenen bedrag weten? Het is uiteraard verstandig om goed te kijken naar de rente die je zal betalen, aangezien dit van grote invloed is op de kosten. Stel dan je bijvoorbeeld €5.000 wilt lenen, dan kan een verschil van 1% in het eerste jaar leiden tot €50 meer of minder rente. Zorg er daarom voor dat je een lening berekenen aan de hand van de daadwerkelijke rente. Wil je een lening berekenen? Houd er dan bovendien rekening mee dat je uit dient te gaan van het Jaarlijks Kosten Percentage, dat vaak een fractie hoger ligt dan de geadverteerde rente.

Je kunt daarnaast een lening berekenen door uit te gaan van de looptijd die je voor ogen hebt. Deze heb je onder andere nodig voor het berekenen van de totale kotsen, over de gehele periode. Zou je een krediet van €5.000 in een jaar tijd afbetalen? Dan liggen de kosten een stuk lager dan wanneer je de lening 10 jaar aanhoudt, zelfs wanneer je een hogere rente betaalt. Je kunt een lening berekenen om zelf na te gaan dat de rente en de looptijd samen verantwoordelijk zijn voor de uiteindelijke kosten die je betaalt. Als je kiest voor geld lenen zonder bank hou je hier uiteraard rekening mee als je een berekening gaat doen, want je kiest dan specifiek de aanbieders die niet als bank door het leven gaan.

Kosten per maand van je lening berekenen

Je kunt een lening berekenen om na te gaan wat de totale kosten voor het krediet zullen zijn, of om ervoor te zorgen dat je eenvoudig kunt nagaan wat je iedere maand opzij zal moeten leggen. Ken je het bedrag dat je wilt lenen, net als de rente en de looptijd die je aan zal houden? Je kunt aan de hand daarvan de lening berekenen, bijvoorbeeld om na te gaan dat je iedere maand €100 zal betalen aan rente en aflossing, of dat het bedrag hoger uit zal vallen.

Uiteraard kun je ook andersom een lening berekenen, bijvoorbeeld op het moment dat je na wilt gaan welk bedrag je maximaal zal kunnen lenen. Je kunt daarvoor direct uitgaan van het bruto inkomen dat je verdient, of ervoor zorgen dat je uitgaat van de maandlasten die je maandelijks maximaal wilt betalen. Op die manier kun je de maximale hoogte van de lening berekenen, zodat je vervolgens een realistische aanvraag bij de bank kunt doen. Blijkt de rente mee te vallen en kun je meer lenen dan je had verwacht? Niet zelden leidt een berekening van een lening tot onverwachte uitkomsten, waardoor het verstandig is om vooraf altijd een berekening te maken.

Leningen berekenen en vergelijken

Je kunt online een lening berekenen, om er vervolgens voor te zorgen dat je de diverse kredieten met elkaar kunt vergelijken. Wat betekent het wanneer een lening een looptijd heeft die een jaar korter is dan die bij een andere bank of wat is de invloed van 1% meer of minder rente op de totale kosten? Het is lastig om dat uit het hoofd te voorspellen. Je kunt een lening berekenen om na te gaan wat je hiervan kunt verwachten en hoe je uiteindelijk de keuze voor het beste krediet kunt maken. Ga je geld lenen zonder bank, dan kunnen de kosten waar je mee te maken krijgt mogelijk iets hoger zijn dan wanneer je niet voor geld lenen zonder bank mocht kiezen.

Je kunt wat dat betreft online een lening berekenen en de verschillende kredieten met elkaar vergelijken. Aangezien dit je slechts een paar minuten van je tijd hoeft te kosten is het de moeite waard om er even wat energie in te steken. Je kunt vooraf de lening berekenen en ervoor zorgen dat je goed op de hoogte bent van de eigenschappen voor het krediet dat je graag af wilt sluiten. Heb je weinig tot geen financiële kennis? Je kunt online heel eenvoudig een lening berekenen om ervoor te zorgen dat je toch inzicht krijgt in de situatie.

Online lening berekenen

Uiteraard kun je gewoon online een lening berekenen, het kost je slechts een paar minuten van je tijd. Het is bijvoorbeeld voldoende om aan te geven wat je inkomen per jaar is, of welk rentepercentage je zal gaan betalen. In combinatie met de looptijd kun je de maximale hoogte van een lening berekenen, of heb je de mogelijkheid om de kosten per maand uit te rekenen. Met name wanneer je een lening op af betaling afsluit is de berekening de moeite waard. Je kunt dan op voorhand de totale lening berekenen, zodat je voor iedere maand precies weet welk bedrag je aan rente of aflossing zal betalen.

Je kunt online de lening berekenen, het is niet langer nodig om daarvoor contact op te nemen met de bank. Zorg er dus bovendien voor dat je online een berekening maakt, nog voordat je een aanvraag doet bij de bank. Je kunt er op die manier voor zorgen dat je al een goed beeld hebt van het bedrag dat je waarschijnlijk kunt lenen. Je kunt vooraf online de lening berekenen, zodat je de aanvraag voor de lening bij de bank soepel kunt laten verwerken en je de kans zo groot mogelijk maakt dat je het krediet daadwerkelijk zal ontvangen.