Kredietscore

De kredietscore is een score die de aanbieders van de minilening hanteren om in te schatten in hoeverre ze je geschikt vinden voor een dergelijke lening. Vooral in het geval dat je een bestaande klant bent is dit relevant, maar ook als je nog nooit eerder geld hebt geleend bij de aanbieder kan de kredietscore worden berekend. Het is dan wel een beetje gokken, maar de kredietscore bepaalt voor een groot deel hoeveel je geld je kunt lenen.

Berekening kredietscore bij bestaande klant

Als je al een bestaande klant bent kunnen kan de aanbieder natuurlijk eenvoudig kijken naar je eerdere leningen en hoeveel vertrouwen je daarbij hebt gewekt. Op basis daarvan komen ze tot een bepaalde score. Als je nooit te laat hebt afgelost zal er geen probleem zijn en zul je hoogstwaarschijnlijk het maximale bedrag kunnen lenen. Zijn er in het verleden wel problemen geweest, dan kun je vaak wat minder lenen of je aanvraag kan zelfs worden afgewezen.

Berekening kredietscore bij nieuwe klant

Als je voor het eerst een minilening af wilt sluiten bij een aanbieder zal er naar andere criteria worden gekeken. Zo kunnen je leeftijd en de regio waar je vandaan komt onder andere factoren zijn. Op basis van je hele profiel wordt je score berekend en weet je dus hoeveel je kunt lenen.