Lening simulatie

Wie al eens eerder geld heeft geleend is waarschijnlijk al wel bekend met de lening simulatie, maar als het de eerste keer is dat je geld gaat lenen is dat mogelijk nog niet het geval. Mocht dit laatste inderdaad het geval zijn, dan is het goed om te weten dat een lening simulatie het complete verloop van de lening eigenlijk direct toont. Je vult uiteraard zelf in om wat voor lening het moet gaan, om hoeveel geld en voor hoelang en dit doe je bij aanbieders van geldleningen zelf. Het complete verloop dat je te zien krijgt wilt eigenlijk gewoon zeggen dat je ziet welke kosten er bij een lening horen. Dat is dan ook precies waar een simulatie van een lening voor dient.

Omdat er voor eigenlijk alle leningen die je kunt afsluiten een vaste rente geldt en een lening simulatie de maandelijkse lasten toont, weet je dus al ruim van tevoren wat je lening per maand kost, en dat ook voor de hele periode waarvoor je de lening hebt afgesloten. De simulatie is mede daardoor bijzonder interessant, want waar een bepaalde rente je misschien nog niet zoveel zegt met betrekking tot de hoogte van de kosten kan een lening simulatie dit zeer helder in kaart brengen voor je. Je maakt het jezelf op die manier veel gemakkelijker om te bekijken wat je mogelijkheden zijn en van sommige leningen zul je dan misschien al gauw zien dat ze eigenlijk niet haalbaar voor je zijn.

Waarom deze onmisbaar is

Wat de lening simulatie onmisbaar maakt is natuurlijk het feit dat deze zeer veel helderheid brengt. Zo zul je weten waar je beter weg kunt blijven voor het afsluiten van je lening en waar je juist wel moet gaan kijken voor een lening. Omdat uiteindelijk niemand een dure lening af wilt gaan sluiten kun je werkelijk niet om de lening simulatie heen. Deze zal hier namelijk een antwoord op geven en dus tonen wie goedkoop is en wie duur. Let op dat deze verder nog los staat van de CKP check, aangezien deze pas ter sprake komt op het moment van een definitieve aanvraag van de lening.

Dat je zelf door middel van een lening simulatie hebt berekend dat een bepaalde lening betekent nog niet zoveel, want je weet hiermee nog altijd niet of een geldverstrekker je de lening wilt gaan geven. Hiervoor zul je persoonlijke informatie moeten kunnen overleggen, met name natuurlijk over je financiën. Met deze gegevens zal vervolgens blijken of je de lening kunt afsluiten zoals je hem zelf voor je ziet, of dat je misschien financieel gezien toch net even tekort komt.

Lening simulatie om lening te zoeken

De lening simulatie wordt niet zo zeer gebruikt om leningen te zoeken, maar meer om bij een gevonden lening ook eens te gaan bekijken hoe het verloop gaat zijn van de gekozen lening. Bij een lening simulatie valt zelf aan te geven voor welke lening deze moet worden gedaan en hierop zullen dan ook automatisch de gegevens van de lening gaan worden aangepast, waarbij je dus bijvoorbeeld zult moeten denken aan de rente van de lening. Zo valt dus voor iedere soort van lening weer een aparte simulatie te doen, waardoor het dus allemaal zeer overzichtelijk blijft en de goedkoopste soorten van leningen aan het licht kunnen komen. Dit zal uiteraard ook gelden voor de goedkoopste aanbieders van de leningen.

Goedkope lening dankzij lening simulatie

Een goedkope lening is met het oog op de lage kosten natuurlijk ideaal, maar zonder het gebruik van de lening simulatie zal het niet meevallen deze te vinden. Uiteraard is dit wel mogelijk, want je kunt hierbij gewoon kijken naar de hoogte van de rente, maar de hoogte van de rente en het voordeel wat je hiermee kunt behalen kan pas echt goed ingeschat gaan worden op het moment dat er een lening simulatie wordt gebruikt. Je kan bijvoorbeeld wel de juiste goedkope rente gevonden hebben, maar uit een lening simulatie zou naar voren kunnen komen dat je teveel geld wilt lenen en daardoor alsnog met periodieke kosten te maken hebt die niet realistisch zijn in verhouding tot de financiële situatie.

Je kunt met de lening simulatie de lening zodanig afstemmen dat dit uiteindelijk tot het meeste voordeel voor jou als consument leidt. Dit doe je door te kiezen voor een juiste verhouding tussen zowel de totale periode die het aflossen van de lening in beslag moet gaan nemen en het totaal van de lening zelf. In sommige gevallen kan ook de rente nog fluctueren, afhankelijk van hoe je de beide zaken uiteindelijk op elkaar afstemt. Op die manier is een lening simulatie dus interessant wanneer je het graag tot een goedkope lening wilt laten komen.

Lening simulatie op basis van rente en looptijd

Bij een lening simulatie heb je slechts met 3 variabelen te maken, te weten de rente van de lening, de looptijd en als laatste uiteraard ook nog de hoeveelheid die je hoopt te kunnen lenen. Je denkt misschien dat je op de rente geen invloed hebt en dat je het dus maar te doen hebt met de rente die een geldverstrekker je aanbiedt, maar in sommige gevallen is dit niet helemaal correct. Het kan namelijk ook zo zijn dat een geldverstrekker voor een kleine lening een hogere rente hanteert dan voor een hogere en ditzelfde zou ook nog het geval kunnen zijn bij de looptijd. Als daar inderdaad sprake van is bij bepaalde aanbieders betekent dit dus dat je zelf – in beperkte mate weliswaar – invloed hebt op de rente.

Vaak is het zo dat hoe korter de periode is waarin je je lening af moet lossen, hoe minder geld je lening uiteindelijk heeft gekost. Alhoewel het dus zo is dat wanneer je ervoor kiest om over een langere periode je lening te gaan aflossen je periodiek met minder kosten te maken hebt, betekent dit aan de andere kant vaak wel dat de totale kosten hoger zullen komen te liggen. Meestal zul je bij een lening simulatie het totale aantal kosten zien staan en zodoende kun je dus zien op welke manier een lening het minst hoeft te kosten.