Sociale lening

Wil je een sociale lening afsluiten? Houd er dan rekening mee dat je te maken hebt met een aantal belangrijke voorwaarden. Deze hebben betrekking op je inkomen, de woning die je wilt betrekken en de verkoopwaarde daarvan. Tenslotte zijn er nog een aantal aanvullende voorwaarden voor de sociale lening, wij zetten ze voor je op een rij.

Inkomen en de sociale lening

Wanneer je een sociale lening wilt aanvragen is het in ieder geval van belang dat je inkomen minimaal €10.000 per jaar bedraagt. Daarnaast mag je de vastgestelde maximumgrenzen niet overschrijden. Het maximuminkomen wordt vastgesteld op basis van de gezinssamenstelling en de ligging van de woning of het appartement.

Is de woning of het appartement niet gelegen in een kernstad? Dan mag je maximaal €35.767 per jaar verdienen. Indien je een ernstig gehandicapt kind hebt mag het inkomen wat hoger liggen. Ligt de woning wel in een kernstad of in de Vlaamse rand rond Brussel? Dan mag je maximaal €37.470 per jaar verdienen, je inkomen mag dan wat hoger zijn wanneer je een sociale lening wilt aanvragen.

Voorwaarden aan de woning

Daarnaast worden er voorwaarden gesteld aan de woning die je wilt betrekken. Deze dient bijvoorbeeld in het Vlaams Gewest te liggen en hoofdzakelijk bestemd te zijn voor bewoning. Bovendien dient de woning te beantwoorden aan de veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen die daarvoor gelden. Tenslotte dient de woning tijdens de gehele duur van de sociale lening bewoond te worden door de ontlener en is het niet toegestaan de woning te verhuren aan iemand anders.

Verkoopwaarde van de woning

Indien je een sociale lening wilt aanvragen dien je er bovendien rekening mee te houden dat de waarde van de woning op basis van het aantal inwonenden gebonden is aan maximumgrenzen. Alleenstaanden mogen een woning kopen van maximaal €204.400, bij anderen in de woning mag de waarde maximaal €245.600 bedragen. De bedragen voor woningen in een kernstad of in de Vlaamse rand rond Bussel liggen net wat hoger, het gaat dan om €224.900 en €270.100. Bij kleine kinderen mag de waarde van de woning nog wat hoger liggen, zodat staters meer mogelijkheden hebben op basis van de sociale lening die zij kunnen aanvragen om een krediet af te sluiten.

Andere voorwaarden sociale lening

Er gelden daarnaast nog enkele aanvullende voorwaarden voor een ieder die een sociale lening wil afsluiten. Het is bijvoorbeeld van belang dat de ontlener volledig eigenaar wordt van de woning en dat de ontlener voldoende solvabel is om de sociale lening af te kunnen betalen. Na het betalen van de kosten voor het krediet is het daarnaast van belang dat hij of zij in staat is om in de behoeften van het gezin te kunnen voldoen. Verder is het noodzakelijk om enkele eigen middelen in te brengen, het is bijvoorbeeld niet mogelijk om de kosten voor de notaris mee te lenen. Een ieder die aan deze voorwaarden voldoet heeft de mogelijkheid om een sociale lening af te sluiten.